Het thema van de tentoonstelling is de perfecte symbiose tussen tolerantie en geloof aan het begin van de 18e eeuw in het Duitse graafschap Wittgenstein-Berleburg. Het graafschap was 300 jaar geleden tot ver over de landsgrenzen bekend als toevluchtsoord voor o.m. hugenoten, kerkelijke separatisten en radicale piëtisten. De tentoonstelling liet verder zien door welke boeken - de zogenoemde 'Bibliotheca Mysticorum Selecta' - Graaf Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (†1741) werd beïnvloed. De graaf liet zich sterk inspireren door de Christelijke theosofie, een religieuze stroming die in het midden van de 16e eeuw in Duitsland ontstond. Uit de tijd van de graaf, stamt ook de beroemde Berleburger Bijbel, die een prominente plek in de expositie had. De tentoonstelling is eind 2017 geëindigd, in het 'jubeljaar' van de Reformatie. Een attractief Jahresprogramm - een combinatie van Duitse gezelligheid en een lezingenreeks met thema's rond geloof en geschiedenis - zorgde ieder jaar weer voor veel belangstelling. De omvangrijke collectie boeken - de 'Bibliotheca Mysticorum Selecta' - heeft in de Verkoopbibliotheek een vaste plek gekregen. Klik hier voor meer informatie over de collectie. De brochure 'Een esoterische tijdreis' plaatst het Christelijk theosofische gedachtegoed van Graaf Casimir in een historische context. Download de brochure (pdf).

Hoe raak je nu als trainingsbureau verzeild in het mystieke piëtistische gedachtegoed van de 18e eeuw? De Winterberger Höhendörfern - w.o. Mollseifen, waar het trainingscentrum van Sellingnet is gevestigd - vierden in 2013 hun 300 jarig bestaan. Slechts een 'Bier- und Wurst Fest' in het 'jubeljaar' zou geen recht doen aan de geschiedenis van het voormalige Graafschap Wittgenstein-Berleburg - waar de Höhendörfern ooit deel van uitmaakten. In de eerste helft van de 18e eeuw was het Graafschap tot ver over de landsgrenzen bekend als toevluchtsoord voor vervolgde christenen en had het in die tijd ook een eigen 'mystieke' bijbel (Berleburger Bibel). En zo begon het avontuur om iets over deze geschiedenis in een expositie te laten zien. De expositie gaf ook een 'inkijkje' in de geschiedenis van Mollseifen. Een prachtige collage van oud fotomateriaal was het resultaat door de inzet van nagenoeg alle Mollseifers!

Eine liebevoll zusammengestellte Ausstellung zum Thema „Die Suche nach dem wahren Glauben“ kann nun in Sellingnet Trainingszentrum in Winterberg-Mollseifen besucht werden. Dabei zeigt diese Ausstellung jene Suche durch die Jahrhunderte hindurch: Vom Mittelalter über das Zeitalter der Reformation bis hin zum Pietismus. Das zentrale Gewicht liegt auf der religiösen christlichen Literatur in Originalausgaben. Viele Werke sind heute kaum noch anzutreffen und so ist allein diese Sammlung mit vielen Büchern des 17. und 18. Jahrhunderts schon sehenswert. Auch die berühmte Berleburger Bibel wird hier im Original ausgestellt. Das Besondere an diesem Museum ist aber die Verknüpfung der „Glaubenssuche“ mit der Kirchenhistorie der Region. Das Gebiet war ein Hort des Pietismus und den Toleranzgedanken. Das Museum zeigt Exponate zur Toleranzgeschichte und macht so die Symbiose zwischen Toleranz und religiösem Leben im 18. Jahrhundert sichtbar. Die Ausstellung dauert bis Ende 2017. Broschüre 'Die Suche nach dem wahren Glauben'.

Komposition und Texte/ samenstelling en teksten: Ronald Swensson
Lektorat und Beratung / redactie en advies: Dr. Ulf Lückel (Institut für Theologie - Leibniz Universität Hannover)
Befürworter / comité van aanbeveling: Prof. Dr. Herman Selderhuis (TUA Apeldoorn, Stiftung Refo500),
Prof. Dr. Andreas Mühling (Uni Trier), Dr. J. Marius J. Lange van Ravenswaay (Johannes a Lasco Bibliothek)
Design Ausstellung / grafische vormgeving: Tjeerd Willem Droogers
Die Ausstellung wird gefördert durch / de tentoonstelling wordt gesponsord door: Sellingnet Stimuleringsfonds
Refo500 flexpartner | Luther 2017 partner