Sociale impact gaat over datgene wat jij en jouw organisatie bijdragen aan de samenleving. Het kan gaan over het oplossen of verminderen van maatschappelijke uitdagingen als 'hoe zorgen we dat onze stad armoedevrij is?', 'hoe zorgen we dat mensen gezonder eten?' of 'hoe zorgen we dat mensen niet vereenzamen?'. Het kan gaan over de impact in een netwerk - denk bijvoorbeeld aan een ondernemersvereniging die een goede doelen actie op touw zet -, over individuen die je helpt of over een specifieke doelgroep zoals vroegtijdige schoolverlaters, daklozen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het kan ook gaan over zaken die jij en jouw organisatie belangrijk vinden en (in jouw ogen) een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Bedrijven geven geld en medewerkers geven een deel van hun vrije tijd om sociale impact te maken.

Sociale impact is overigens niet hetzelfde als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij MVO is het belangrijk dat de productie op duurzame wijze plaatsvindt. MVO is dus een proces waarbij je de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van jouw bedrijfsactiviteiten. Drie kernbegrippen staan hierbij centraal: People (arbeidsomstandigheden en scholing), Planet (energieverbruik en afval) en Profit (werkgelegenheid en investeringen) (Triple P). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren. Bij sociale impact - of zoals het tegenwoordig ook vaak genoemd wordt: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) - wil je de verantwoordelijkheid nemen voor de in de eerste alinea geschetste maatschappelijke uitdagingen. Anders gezegd, je wilt een bewuste, actieve en verantwoordelijke rol spelen in de samenleving. Soms wordt ook de term 'Corporate Social Responsibility' (CSR) genoemd, dit staat voor de wijze waarop bedrijven sociale, milieu- en economische aspecten integreren in hun waarden, cultuur, beslissingen, strategie en bedrijfsvoering. Je zou in zekere zin kunnen zeggen dat CSR de optelsom is van MVO en MBO.

Al meer dan 10 jaar 'doen' wij aan sociale impact. Zeker in het begin werd er nogal meewarig gekeken als wij zeiden dat ons ondernemerschap om méér draait dan winst maken. Dat we het ook belangrijk vinden om een bewuste, actieve en verantwoordelijke rol te spelen in de samenleving. En gelukkig zien we dat steeds meer ondernemers en ondernemingen deze visie delen. Overigens, MBO moeten we niet verwarren met sociaal ondernemen. Sociaal ondernemers zien geld verdienen als een manier om maatschappelijke, sociale en/of milieuvraagstukken op te lossen. Zij willen als eerste zorgen dat de maatschappij er beter van wordt. Dat is hun bedrijfsmissie, hun doel. Aan de andere kant van het spectrum zien we de criticasters van MBO. Hun redenatie is dat iedere onderneming (per definitie) zijn steentje bijdraagt aan het bouwen van een betere samenleving door het betalen van belastingen en door het verschaffen van werk. Goed beschouwd is dat natuurlijk ook zo. Zoals gezegd, wij denken dat het niet een of-of-keuze hoeft te zijn, maar dat het één prima kan samengaan met het andere. Dat past ook beter in de huidige tijdsgeest. Want als je nadenkt over jouw 'purpose' en dat van jouw bedrijf, dan sta je voor iets groters dan alleen geld verdienen. Het is ondernemen met een dubbel doel: een gezond bedrijf runnen én een positief effect op de samenleving hebben. Het krijgt dus meer betekenis en dat is slimmer zaken doen!

De 'trend' is dat sociale impact gemeten zou moeten worden. 'Impact meten is nodig' zegt Dr. Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability aan de Open Universiteit. 'Want als je het niet doet dan is dat hetzelfde als dat een bedrijf niet weet hoeveel winst het maakt'. Onze mening - binnen de context van onze sociale impact? 'Doe niet raar mevrouw Maas!' zeggen wij dan. Als een aantal mensen meent dat ze op een zaterdagochtend de perkjes bij een naburig bejaardenflat willen schoffelen en verfraaien, dan wensen wij niet na te hoeven denken over: 'Hoe maak je het doel meetbaar?', 'Welke indicatoren gebruik je dan?', 'En wat is nu precies de impact?'. Dan stellen we slechts de vraag: 'Wat hebben jullie nodig zodat de oudjes kunnen genieten van mooie bloemperkjes'.

Zoals gezegd, we vinden het belangrijk om een bewuste, actieve en verantwoordelijke rol in de samenleving te spelen. Dat past bij ons. We werken dagelijks met de mensen van onze klanten en we willen graag dat ze excelleren. Met onze kernwaarden passie voor verkoop, respect voor diversiteit en meesterschap in groei benadrukken wij dit. We willen ook zelf groeien, zowel in onze competenties als ook in onze resultaten. We willen telkens beter worden. En we willen dat onze samenleving beter wordt. Kortom, de groei van onze klanten is de groei van ons, is de groei van onze sociale impact. Met het Stimuleringsfonds richten we ons specifiek op (1) projecten die bijdragen aan de beroepstrots en competentieontwikkeling in commerciële beroepen, (2) projecten die bijdragen aan het belang van een zo groot mogelijke ruimte voor vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en (3) projecten die bijdragen aan het versterken van de persoonlijke groei van kinderen en jongeren. Wij stimuleren collega’s om 15-30 uur (pro bono-uren) per jaar aan bestaande of nieuwe projecten te besteden. Met deze pro bono-uren, een structurele bijdrage en het streven om jaarlijks 1à 2 nieuwe projecten op te starten, krijg je na verloop van tijd een keur aan projecten. Op deze website doen we daar 'kond' van. Enerzijds omdat we transparant willen zijn over onze sociale impact en anderzijds omdat we andere bedrijven willen laten zien dat sociale impact projecten heel divers kunnen zijn.

Referenties: