Als mensen te maken krijgen met een inkomensterugval blijkt het vaak moeilijk de uitgaven snel aan te passen. Daarnaast zijn er legio gezinnen die niet goed met geld kunnen omgaan en méér uitgeven dan dat er aan inkomsten wordt ontvangen. Zo ontstaat schuld op schuld. Uit cijfers van het Nibud (2018) en het CBS (2020) hebben ongeveer 650.000 huishoudens problematische schulden. Hiervan zitten bijna 250.000 huishoudens (2017) in een schuldhulpverleningstraject. Zij vallen veelal onder een wettelijke regeling voor schuldsanering (WSNP) of maken gebruik van minnelijke schuldhulpverlening. Hoe langer een gezin risicovolle of problematische schulden heeft, des te groter is de kans op nadelige gevolgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Kenmerkend voor een risicovolle schuldsituatie is dat een huishouden de situatie nog wel kan oplossen als het zich daar hard voor inzet. Bij een problematische schuldsituatie ligt dat anders. Kenmerkend voor huishoudens met problematische schulden is dat zij na betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke aflossingen op achterstanden en leningen, niet genoeg geld overhouden voor de dagelijkse uitgaven. Zowel het Nibud als ook het CBS verwachten dat het aantal gezinnen met risicovolle en problematische schulden substantieel zal stijgen door de gevolgen van de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. De concept-Macro-Economische-Verkenning (CPB, 2022), laat een onthutsend beeld zien: volgend jaar stijgt het aantal mensen onder de armoedegrens van 6,7 naar 7,6 procent. Gecorrigeerd voor het feit dat lagere inkomens een relatief groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie, is het cijfer nog hoger: 8,1 procent. De armoede onder kinderen komt zelfs op 9,8 procent uit (= circa 308.000 kinderen).

Gezinnen met risicovolle schulden proberen meestal eerst zelf uit die situatie te komen. Ze kunnen ook gesteund worden door FiKks. Dit project wil mensen met schulden helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Met de gratis FiKks-app worden ze gelinkt aan een buddy; iemand die hen helpt om van hun betalings-achterstanden af te komen. Wanneer dit niet lukt, kunnen ze hulp vragen bij de schuldhulpverlening.

Mensen in een schuldhulpverleningstraject kunnen met een bewindvoerder te maken krijgen. Stonden er in 1988 nog zo’n 20.000 personen onder een vorm van bewind, dertig jaar later is dat meer dan vertienvoudigd. Hoe dat kan? Om een lang verhaal kort te houden: dat is het resultaat van een bescheiden wetje uit 1982 dat volledig uit de klauwen liep. Bedoeld voor verwarden en dementerenden. Tegenwoordig zijn het vooral individuen die een financiële zorgbehoefte hebben en huishoudens met problematische schulden, die onder bewind staan. Zo ontstond, door beleid zonder voorbedachte rade, een enorme markt voor professionele bewindvoering.

Om te begrijpen wat Project Bijstand behelst, moeten we beginnen met een paar raadselachtige vragen: Hoe is het mogelijk dat gemeenten schuldhulp als lastige sluitpost zien en ‘onzelfredzamen’ gemakshalve - uit het zicht - bij bewindvoerders 'stallen'? Hoe is het mogelijk dat gemeenten geen flauw benul hebben van wat er achter de voordeur van een (problematisch) gezin aan hulp, zorg én geld ontvangen wordt? Hoe is het mogelijk dat 'het sociale werkveld' schoorvoetend toegeeft dat veel hulp en zorg weinig effectief en vaak overlappend is? Hoe is het mogelijk dat legio gezinnen met een uitkering, pgb-gelden en toeslagen slechts 60 Euro per week aan leefgeld te besteden hebben? Hoe is het mogelijk dat de overheid, telecom providers en online winkels met droge ogen schuld op schuld stapelen? Terwijl het geld in Nederland tegen de plinten aanklotst, zijn we in staat om armoede in stand te houden en zélfs te exploiteren. Raar volkje die Nederlanders!

Daar gaat Project Bijstand over, om die gekkigheid een halt toe te roepen en een gezin met problematische schulden een waardevol bestaan te geven. Om bij de bewindvoerder een concreet plan en concrete afspraken te maken over het oplossen van de schuldenpositie. Om alle geld- en hulpstromen in kaart te brengen en in samenspraak met gemeente, hulpverleners en derden een gezin een écht toekomstperspectief en nu een waardevol bestaan te geven zodat kinderen niet in armoede blijven 'hangen'. Lees ook het artikel 'Schuldenaars onder schrikbewind', het gezamenlijke onderzoek van de Groene Amsterdammer in samenwerking met Nieuwsuur (2018).

Want armoede heeft verstrekkende en langdurig negatieve gevolgen voor kinderen

 • Armoede zorgt dat jonge kinderen minder veilig gehecht zijn (door stress en ruzies);

 • Armoede zorgt dat kinderen vaker psychosociale problemen hebben;

 • Armoede vergroot de kans op het verlaten van school zonder startkwalificatie;

 • Armoede heeft effecten op de gezondheid (door slechte voeding, slechte woningen, enz.);

 • Armoede geeft meer gevoelens van onveiligheid en een laag welbevinden;

 • Armoede kan leiden tot een sociaal isolement doordat er geen geld is voor activiteiten;

 • Armoede neigt zich - zelfs in Nederland - te vererven.

Kinderen hebben recht op sociale zekerheid en Project Bijstand wil ze daarbij helpen. Sedert 2016 helpen wij gezinnen om uit de armoede te komen. Op basis van onze ervaringen hebben we een brochure geschreven die de schuldenproblematiek kort duidt en een aantal handvatten geeft. Download de brochure 'Wat werkt bij de aanpak van armoede & schulden'.

Wil jij helpen? Word buddy en meld je bij FiKks aan. Na je aanmelding ontvang je een persoonlijke uitnodiging voor de FiKks Academy. Binnen deze speciaal ontwikkelde e-learning omgeving leer je de benodigde basis om de complexe wereld van schulden te begrijpen. Ga vervolgens aan de slag als buddy en help een gezin met risicovolle schulden. Wil je daarna méér doen en aan de slag gaan met een gezin met problematische schulden (vaak gecombineerd met complexe zorgvragen)? Lees dan de diverse studies (in etappes) die onderaan deze pagina zijn opgenomen en ga aan de slag!

Handige websites bij schulden

 • www.eerstehulpbijschulden.nl Deze website van SchuldHulpMaatje geeft advies hoe je schulden kunt voorkomen. Je kunt er ook uitrekenen wat schulden je kosten. De website is eigenlijk bedoeld voor mensen die iemand willen helpen, zonder geld te geven. Maar natuurlijk heb je zelf ook veel aan de tips!

 • www.wijzeringeldzaken.nl Helpt hoe je orde kunt brengen in je administratie en een huishoudboekje kunt bijhouden. Je vindt er ook advies over pensioen, sparen, verzekeringen, studeren en veel andere financiële zaken.

 • www.nibud.nl Adviezen en tips hoe je uit kunt komen met je geld. De site biedt ook een digitale cursus Omgaan met geld. Je hebt ook veel aan het gratis Persoonlijk Budgetadvies van deze website. Je hebt al snel door waar je geld blijft en hoe je kunt bezuinigen.

 • www.zelfjeschuldenregelen.nl Deze site van NVVK/NIBUD geeft informatie over schulden en een 5 stappenplan om je schulden te regelen en op te lossen.

 • www.wijgaanhetfikksen.nl De fiKks-app brengt je eenvoudig in contact met een ‘buddy’, die jou gaat ondersteunen bij je geldzaken. Zodat jij zonder grote geldzorgen straks verder kunt met je leven. Je kunt ook buddy worden! Je krijgt er veel voor terug: online ondersteuning, zelfontplooiing, voldoening en waardering. Je maakt deel uit van een lokaal netwerk van gelijkgestemden en krijgt een voortrekkersrol bij het aanpakken van een groot probleem voor individu en samenleving. Ga naar de buddy site.

 • www.nvvk.eu Alles over minnelijke schuldhulpverlening, wettelijke schuldsanering (Wsnp), sociale kredietverlening, beschermingsbewindvoering en samen-werking met schuldeisers.

 • www.juridischloket.nl Praktische Q&A over schulden oplossen, incasso en betalingsachterstanden, deurwaarder en beslaglegging.

Diverse studies

Project Bijstand is lid van Alliantie Kinderarmoede. Samen willen we ervoor zorgen dat kinderen niet meer in armoede leven!

Project Bijstand is een initiatief van het Sellingnet Stimuleringsfonds.