De aandacht voor het thema milieu en klimaat is al decennia lang bij de jeugd aan sterke schommelingen onderhevig. Hoe duurzaam is het ditmaal nu vele duizenden scholieren in Den Haag voor het klimaat de straat op zijn gegaan? We hebben gemeend om voor het onderwijs een aantal posters te ontwikkelen die de grote thema's illustreren. Onderstaande posters zijn volledig gratis en gemaakt in Google Tekeningen. U kunt de posters opslaan in uw eigen Google Drive.

Download the poster
Download the poster
Download the poster
Download the poster
Download the poster
Download the poster

In de leerdoelen voor het primair onderwijs is opgenomen dat kinderen moeten kunnen omschrijven hoe het weer en klimaat in elkaar 'steekt'. Een apart leerdoel is beschrijven hoe Nederland omgaat met water. Een expliciete koppeling met klimaatverandering wordt hier niet gemaakt, al kunnen scholen daar wel hun eigen invulling aan geven. In het voortgezet onderwijs is klimaat(verandering) stevig verankerd in de eindtermen van het eindexamen Aardrijkskunde. Dit geldt voor zowel oorzaken als ook gevolgen van klimaatverandering. Aardrijkskunde als examenvak is de laatste jaren echter tanende (tot soms minder dan 20%).

All posters copyright © Sellingnet Stimuleringsfonds. All rights reserved. You have the right to distribute the copyrighted work for non-commercial purposes and without modification. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License.