Home
https://sites.google.com/site/snstimuleringsfonds/verhuftering/poster1.png?attredirects=0 https://sites.google.com/site/snstimuleringsfonds/verhuftering/poster2.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/snstimuleringsfonds/verhuftering/poster3.png?attredirects=0 https://sites.google.com/site/snstimuleringsfonds/verhuftering/poster4.png?attredirects=0

Achtergronden:  
Politiek overdrijft de verhuftering

Creative Commons-Licentie 
Fotomateriaal werd eerder door de stad Antwerpen gebruikt in de campagne 'Seksuele intimidatie, niet in onze stad'.
Concept, onderzoek en teksten: Sellingnet Stimuleringsfonds

Naroepen, negeren (uitsluiten), bespotten en bashen hebben een enorme impact op het veiligheidsgevoel van het slachtoffer. 
Dit pestgedrag wordt vaak heviger en kan zelfs leiden tot pesten in groepsverband. Pestgedrag is in sommige gevallen strafbaar. 
Pesters zien hun gedrag ten opzichte van hun slachtoffers niet als slecht of verkeerd en zien het als een onschuldig tijdverdrijf.  

In alle geledingen van de samenleving wordt geklaagd over de groeiende verhuftering. 
Het tast de sociale cohesie aan en overschaduwt onze gemeenschappelijke waarden en normen die we in Nederland al eeuwen nastrevenswaardig vinden. 
Het onderwijs heeft een wettelijke taak om bij te dragen aan het zogenoemde actief burgerschap en sociale integratie. 
Bovenstaande posters alsook de ReliCanon kunnen het onderwijs hierbij helpen. 
De ReliCanon levert een 'raamwerk' waarin de Nederlandse identiteit in een levensbeschouwelijk-historische context is geplaatst. 

Het Stimuleringsfonds staat neutraal tegenover godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke stromingen. Met genoemde projecten wil ze slechts bijdragen aan het maatschappelijk debat.