1. Algemeen
Het Sellingnet Stimuleringsfonds geeft invulling aan de maatschappelijk betrokkenheid van Sellingnet. 
Wij willen sociale impact maken en daar willen we transparant over zijn. Daarom publiceren we jaarlijks een staat van baten en lasten. 
Verder geven we jaarlijks een overzicht van de activiteiten die we in het lopende jaar willen uitvoeren binnen het kader van de doelstellingen van het fonds:
a. Verkoop; het stimuleren van beroepstrots en competentieontwikkeling in commerciële beroepen; 
b. Vrijheid; het uitdragen van het belang van een zo groot mogelijke ruimte voor vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; 
c. Vorming; het versterken van de persoonlijke groei van kinderen en jongeren. 

2. Besteding geld
Onderstaand treft u de uitgaven van het fonds aan. Voor informatie over een project, klikt u op de betreffende link. 


3. Besteding uren
In de periode 2009-2018 zijn er ca. 2100 pro bono-uren gedoneerd aan het fonds (we vermoeden overigens dat het feitelijk aantal uren veel hoger is, maar voor de verslaglegging vinden wij dit niet relevant). Projecten die met name beslag hebben gelegd op de gedoneerde uren zijn de verschillende verkooponderzoeken en verdere content voor het Sales Kenniscentrum, de redactie van de ‘Jan Wage Klassiekers’ en de Jan L. Wage website, het Sales Skills Monitor onderzoek, de samenstelling van de tentoonstelling 'Die Suche nach dem wahren Glauben' en de begeleidende brochures, het onderzoek als voorbereiding op de samenstelling van de Bibliotheca Mysticorum Selecta, het samenstellen van de ReliCanon, het coördineren van BBDL2017, de ontwikkeling van lesprogramma's en tools voor Stichting Jeugdsport, de tools voor TOOLSzone en Project Bijstand.

4. Projecten 2019

Verkoop
Dit jaar willen we de belangrijkste video's van Jan L. Wage op 'zijn' website zetten. En natuurlijk zal het Sales Kenniscentrum de nodige aandacht vragen. Daarnaast willen we de volledige collectie '100 Classic Sales Books' online zetten. Een aantal boeken uit deze collectie dienen nog gedigitaliseerd te worden. Eind dit jaar starten we de Sales Performance Monitor. Het project behelst een (continu) onderzoek naar het prestatieniveau van de B2B verkoper. Het onderzoek is relevant omdat dit het eerste grootschalige onderzoek in Nederland is dat de effectiviteit van B2B-verkopers in kaart brengt. 

Vrijheid
In de tentoonstelling 'Die Suche nach dem wahren Glauben' is voor de Berleburger Bijbel een belangrijke rol weggelegd. In augustus 2013 is het fonds gestart met het 'Berlenburger Bibel Digital Library Project 2017'. In 2017 is het project afgerond en zijn alle delen van de de Berleburger Bijbel digitaal te lezen. Dit jaar willen we een digitale aanvulling maken op de Berleburger Bijbel met achtergrondinformatie en beschikbare onderzoeken.

Vorming
Kinderen hebben recht op sociale zekerheid en Project Bijstand wil ze daarbij helpen. Ook dit jaar helpen wij gezinnen om uit de armoede te komen. Op basis van onze ervaringen hebben we een brochure geschreven die de problematiek kort duidt en handvatten geeft om gezinnen met schulden te helpen. Download de brochure 'Wat werkt bij de aanpak van armoede & schulden'. Verder willen we dit jaar een lesplan schrijven voor het voortgezet onderwijs om jongeren enthousiast te maken voor digitale kunst en willen we twee nieuwe poster-series ontwikkelen (emotionele problemen en alcoholmisbruik).