BESTEDING GELD
Sellingnet wil een betrokken trainingsbureau zijn. Dit gaat in onze beleving een stap verder dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We willen Sociale impact hebben en daar willen we transparant over zijn. Daarom wordt jaarlijks een financieel verslag op deze website gepubliceerd. Onderstaand treft u de uitgaven van het Stimuleringsfonds aan. Voor informatie over een project, klikt u op de betreffende link. 


BESTEDING UREN
Projecten die met name beslag hebben gelegd op de gedoneerde uren zijn de verschillende verkooponderzoeken (m.n. '125 jaar moderne verkooptechniek'), de content voor het Sellingnet Kenniscentrum, de redactie van de ‘Jan Wage Klassiekers’, de samenstelling van de tentoonstelling 'Die Suche nach dem wahren Glauben', de ontwikkeling van lesprogramma's en tools voor Stichting Jeugdsport, de tools voor TOOLSzone en het Sales Skills Monitor onderzoek. 

PROJECTEN 2019
VERKOOP Dit jaar willen we de belangrijkste video's van Jan L. Wage op 'zijn' website zetten. En natuurlijk zal het Kenniscentrum van Sellingnet de nodige aandacht vragen. Daarnaast willen we de volledige collectie '100 Classic Sales Books' online zetten. Een aantal boeken uit deze collectie dienen nog gedigitaliseerd te worden. 

VRIJHEID In de tentoonstelling 'Die Suche nach dem wahren Glauben' is voor de Berleburger Bijbel een belangrijke rol weggelegd. In augustus 2013 is het Stimuleringsfonds gestart met het 'Berlenburger Bibel Digital Library Project 2017'. In 2017 is het project afgerond en zijn alle delen van de de Berleburger Bijbel digitaal te lezen. Dit jaar willen we een digitale aanvulling maken op de Berleburger Bijbel met achtergrondinformatie en beschikbare onderzoeken. 

VORMING Kinderen hebben recht op sociale zekerheid en Project Bijstand wil ze daarbij helpen. Ook dit jaar helpen wij gezinnen om uit de armoede te komen. Op basis van onze ervaringen hebben we een brochure geschreven die de problematiek kort duidt en handvatten geeft om gezinnen met problematische schulden te helpen. Download de brochure 'Wat werkt bij de aanpak van armoede & schulden'. Verder willen we dit jaar een lesplan schrijven voor het voortgezet onderwijs om jongeren enthousiast te maken voor digitale kunst.