Home


Als mensen te maken krijgen met een inkomensterugval blijkt het vaak moeilijk de uitgaven snel aan te passen. Daarnaast zijn er legio gezinnen die niet goed met geld kunnen omgaan en méér uitgeven dan dat er aan inkomsten wordt ontvangen. Zo ontstaat schuld op schuld. In 2016 hadden ongeveer 1,1 miljoen huishoudens risicovolle of problematische schulden. Daarnaast zitten bijna 200.000 huishoudens in een schuldhulpverleningstraject. Zij vallen onder een wettelijke regeling voor schuld-sanering (WSNP) of maken gebruik van minnelijke schuldhulpverlening. Hoe langer een gezin risicovolle of problematische schulden heeft, des te groter is de kans op nadelige gevolgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Kenmerkend voor een risicovolle schuldsituatie is dat een huishouden de situatie nog wel kan oplossen als het zich daar hard voor inzet. Bij een problematische schuldsituatie ligt dat anders. Kenmerkend voor huishoudens met problematische schulden is dat zij na betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke aflossingen op achterstanden en leningen, niet genoeg geld overhouden voor de dagelijkse uitgaven.

Gezinnen met risicovolle schulden proberen meestal eerst zelf uit die situatie te komen. Ze kunnen ook gesteund worden door fiKks. Dit project wil mensen met schulden helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Met de gratis fiKks-app worden ze gelinkt aan een buddy; iemand die hen helpt om van hun betalings-achterstanden af te komen. Wanneer dit niet lukt, kunnen ze hulp vragen bij de schuldhulpverlening. 

Mensen in een schuldhulpverleningstraject hebben vaak met een bewindvoerder te maken. Stonden er in 1988 nog zo’n 20.000 personen onder een vorm van bewind, dertig jaar later is dat meer dan vervijftienvoudigd. Hoe dat kan? Lang verhaal kort: dat is het resultaat van een bescheiden wetje uit 1982 dat volledig uit de klauwen liep. Bedoeld voor verwarden en dementerenden. Tegenwoordig zijn het vooral gezinnen met problematische schulden. Zo ontstond, door beleid zonder voorbedachte rade, een enorme markt voor professionele bewindvoerders:


Om te begrijpen wat Project Bijstand behelst, moeten we beginnen met een paar raadselachtige vragen: Hoe is het mogelijk dat gemeenten ieder jaar weer méér aan bewindvoering kwijt zijn - nu al meer dan 100 miljoen Euro - zelfs in een tijd dat de economie weer crescendo gaat en geld niets kost? Hoe is het mogelijk dat legio gezinnen met uitkeringen, pgb-gelden en toeslagen - een halve ton of meer is eerder regel dan uitzondering - 60 Euro per week aan leefgeld te besteden hebben? Hoe is het mogelijk dat de schuldenindustrie, telecom providers en online winkels met droge ogen schuld op schuld stapelen, door de overheid geen strobreed in de weg worden gelegd en vrolijk bazelen over MVO? Hoe is het mogelijk dat gemeenten geen flauw benul hebben van wat er achter de voordeur van een gezin aan hulp, zorg én geld besteed wordt en het werkveld schoorvoetend toegeeft dat veel hulp en zorg weinig effectief en overlappend is? Terwijl het geld in Nederland tegen de plinten aanklotst zijn we in staat om armoede in stand te houden en zélfs te exploiteren. Raar volkje die Nederlanders!

Daar gaat Project Bijstand over, om die gekkigheid een halt toe te roepen en een gezin met problematische schulden een waardevol bestaan te geven. Om bij de bewindvoerder een concreet plan en concrete afspraken te maken over het oplossen van de schuldenpositie. Om alle geld- en hulpstromen in kaart te brengen en in samenspraak met gemeente, hulpverleners en derden een gezin een écht toekomstperspectief en nu een waardevol bestaan te geven zodat kinderen niet in armoede blijven 'hangen'. 

Want armoede heeft verstrekkende en langdurig negatieve gevolgen voor kinderen
- Kinderen tot 3 jaar die opgroeien in armoede zijn vaker onveilig gehecht (stress, ruzies, enz.); 
- Er bestaat voor kinderen tot 12 jaar een verband tussen armoede en psychosociale problemen;  
- Opgroeien in armoede kan leiden tot verminderde hersenontwikkeling en minder goede emotieregulatie; 
- Armoede vergroot de kans op het verlaten van school zonder startkwalificatie; 
- Armoede heeft effecten op de gezondheid (door slechte voeding, slechte woningen, weinig sporten, enz.); 
- Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe meer gevoelens van onveiligheid en een laag welbevinden; 
- Armoede kan leiden tot een sociaal isolement doordat er geen geld is voor activiteiten;
- Armoede neigt zich - ook in Nederland - te vererven.  

Kinderen hebben recht op sociale zekerheid en Project Bijstand wil ze daarbij helpen. Sedert 2016 helpen wij gezinnen om uit de armoede te komen. Op basis van onze ervaringen hebben we een brochure geschreven die de problematiek kort duidt en handvatten geeft om gezinnen met problematische schulden te helpen. Download de brochure 'Wat werkt bij de aanpak van armoede & schulden'. 

Prinsjesdag 2018 Het kabinet trekt 25 miljoen euro extra uit voor het terugdringen van armoede en schulden bij jongeren. Dit is bovenop de 100 miljoen euro dat in het regeerakkoord werd afgesproken voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Voor het bestrijden van armoede onder kinderen komt eenmalig 4 miljoen euro extra beschikbaar. Datzelfde bedrag wordt uitgetrokken om jongeren die in de schulden zitten daaruit te krijgen. 

Handige websites bij schulden 
www.eerstehulpbijschulden.nl Deze website van SchuldHulpMaatje geeft advies hoe je schulden kunt voorkomen. Je kunt er ook uitrekenen wat schulden je kosten. De website is eigenlijk bedoeld voor mensen die iemand willen helpen, zonder geld te geven. Maar natuurlijk heb je zelf ook veel aan de tips!
www.wijzeringeldzaken.nl Helpt hoe je orde kunt brengen in je administratie en een huishoudboekje kunt bijhouden. Je vindt er ook advies over pensioen, sparen, verzekeringen, studeren en veel andere financiële zaken. 
www.nibud.nl Adviezen en tips hoe je uit kunt komen met je geld. De site biedt ook een digitale cursus Omgaan met geld. Je hebt ook veel aan het gratis Persoonlijk Budgetadvies van deze website. Je hebt al snel door waar je geld blijft en hoe je kunt bezuinigen.
www.huisonderwater.eu Huis ‘onder water’, een hypotheekachterstand of andere financiële problemen? Deze site biedt hulp bij het in kaart brengen van je situatie, zodat je kunt bepalen of actie nodig is. 
www.zelfjeschuldenregelen.nl Deze site van NVVK/NIBUD geeft informatie over schulden en een 5 stappenplan om je schulden te regelen en op te lossen.
www.wijgaanhetfikksen.nl De fiKks-app brengt je eenvoudig in contact met een ‘buddy’, die jou gaat ondersteunen bij je geldzaken. Zodat jij zonder grote geldzorgen straks verder kunt met je leven. Je kunt ook buddy worden! Je krijgt er veel voor terug: online ondersteuning, zelfontplooiing, voldoening en waardering. Je maakt deel uit van een lokaal netwerk van gelijkgestemden en krijgt een voortrekkersrol bij het aanpakken van een groot probleem voor individu en samenleving. Ga naar de buddy site.
www.nvvk.eu Alles over minnelijke schuldhulpverlening, wettelijke schuldsanering (Wsnp), sociale kredietverlening, beschermingsbewindvoering en samen-werking met schuldeisers.
www.regelhulp.nl Heeft u schulden en weet u niet goed waar u moet zijn of wat er mogelijk is? De website Regelhulp van de Rijksoverheid helpt u op weg.
www.juridischloket.nl Praktische Q&A over schulden oplossen, incasso en betalingsachterstanden, deurwaarder en beslaglegging.

Diverse studies
Alle kinderen kansrijk, 2017
Armoede door de ogen van kinderen, 2018
Armoede en schulden in Nederland, infographic, 2017
De effecten van armoede op voelen, denken en doen, 2018
Een gedragsgerichte benadering van armoede, 2017
Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden, 2016
Een open deur? Onderzoek naar toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening, 2018
Geldzaken in de praktijk, 2015
Handreiking behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden, 2016
Handreiking gezond financieel gedrag voor professionals, 2015
Handreiking voorkomen huisuitzettingen, 2013
Het Kindpakket: voor kinderen die opgroeien in armoede, 2017
Hoe de sociale omgeving een rol speelt bij mensen met financiële problemen, 2014
Knellende schuldhulpverlening, 2018
Maatschappelijke kosten- en batenanalyse schuldhulpverlening, 2016
Onderzoek samenstelling en kenmerken van beslagenen, 2016
Onderzoek toegang tot schuldhulpverlening, 2016
Opgroeien en opvoeden in armoede, 2018
Opgroeien zonder armoede, 2017
Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland, 2014
Quick scan beschermingsbewind, 2018
Rapport personeel met schulden, 2017
Rapport aanpak problematische schulden, 2016
Rapport consumentengedrag op de markt voor consumptief krediet, 2016
Schulden in opvang en beschermd wonen, 2017
Schulden uit de knel - onderzoek naar vernieuwende aanpakken, 2016
Schuldhulpverlening loont, kosten en baten, 2012
SchuldPreventieWijzer, 2011
Verdiepend onderzoek beschermingsbewind, 2015
Verslag vaste kamercommissie inzake schuldenpreventie, 2018
Vroegsignalering, lessen uit de praktijk, 2018