Connect met Linkedin

Binnen het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) heeft Sellingnet in 2009 een Stimuleringsfonds opgericht dat ondernemende, culturele en bijzonder sociaal-maatschappelijke projecten en charityfondsen met geld en/of met uren ondersteunt onder het motto 'Ex nihilo nihil fit'. Uit het niets komt niets. Als je niets doet, dan gebeurt er ook niets. Sellingnet's kernwaarden zijn passie voor verkoop, respect voor diversiteit en meesterschap in groei. In lijn met deze kernwaarden zijn er drie 'pijlers' voor het Stimuleringsfonds gekozen: 
  1. Verkoop; het stimuleren van beroepstrots en competentieontwikkeling in commerciële beroepen 
  2. Vrijheid; het uitdragen van het belang van een zo groot mogelijke ruimte voor vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en 
  3. Vorming; het versterken van de persoonlijke groei van kinderen. 
Het Stimuleringsfonds wenst transparant te zijn, daarom wordt jaarlijks een staat van baten en lasten op deze website gepubliceerd. 
Onderstaand treft u globaal een overzicht aan van de diverse projecten die het Stimuleringsfonds heeft ondersteund. 

VERKOOP

In de periode 2009-2010 is de Jan L. Wage Bibliotheek tot stand gekomen. Het is de ambitie van het Stimuleringsfonds om in de bibliotheek een multi-mediale collectie op te bouwen die een compleet beeld geeft van de geschiedenis van de verkooptechniek en het verkoopberoep. Verder ondersteunt het Stimuleringsfonds onderzoek naar de evolutie én de stand van zaken van het verkoopberoep, de -training en de -techniek. Een belangrijke mijlpaal in dit onderzoek, is de samenstelling van de tijdlijn '125 jaar moderne verkooptechniek'. In 2011 is het online Kenniscentrum voor verkoop, accountmanagement en verkoopmanagement van start gegaan. De ambitie van het Kenniscentrum is het ontwikkelen en verspreiden van 'state-of-the-art' tools en methodieken die bijdragen aan het professionaliseren van het verkoopberoep. In 2015 is de Sales Skills Monitor gestart. Het project behelst een onderzoek naar het competentieniveau van de B2B verkoper. Volgend jaar (2020) vindt een vervolgonderzoek plaats.

VRIJHEID

Een belangrijke pijler van het Stimuleringsfonds is het uitdragen van het belang van een zo groot mogelijke ruimte voor vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. De tentoonstelling 'Die Suche nach dem wahren Glauben' is door het Stimuleringsfonds gefinancierd binnen het kader van dit speerpunt. Het thema van de tentoonstelling is de perfecte symbiose tussen tolerantie en geloof aan het begin van de 18e eeuw in het Duitse graafschap Wittgenstein-Berleburg. Het graafschap was 300 jaar geleden bekend als toevluchtsoord voor hugenoten en radicale piëtisten. De beroemde Berleburger Bijbel heeft een centrale rol in deze tentoonstelling. De 8-delige Bijbel is in de jaren 1726-1742 ontstaan en wordt geschaard onder het radicale piëtistische gedachtegoed. Met het project 'Berlenburger Bibel Digital Library Project 2017' heeft het Stimuleringsfonds de Berleburger Bijbel gedigitaliseerd. De ReliCanon is het meest recente project en vertelt de Nederlandse religieuze en ideologische geschiedenis en de herkomst van onze identiteit.

VORMING

Sport en gezondheid zijn de huidige thema’s binnen de pijler Vorming. 'We' voetballen met vier teams voor KiKa, we geven (pro deo) coach-trainingen aan coaches van jeugdige sporters, zijn donateur van Nationaal Fonds Kinderhulp en begin 2013 zijn we initiatiefnemer van Stichting Jeugdsport. Stichting Jeugdsport ontwikkelt lesprogramma's en tools voor trainers en coaches die gratis door sportverenigingen kunnen worden gebruikt. Kinderen die het fijn vinden om te sporten, trainen harder, presteren beter en blijven langer sporten. Eind 2014 is de website TOOLSzone gestart. Op TOOLSzone kunnen meer dan 350 tools op het gebied van arbo, coaching, personeelsmanagement, leiderschap en zelfontwikkeling gratis worden gedownload. In ruil vragen wij een donatie te geven aan Jantje Beton, KiKa of het Nationaal Fonds Kinderhulp. In 2016 is het Project Bijstand gestart. Het project ondersteunt mensen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief en tracht zo de vicieuze cirkel te doorbreken en kinderen uit de armoede te halen.
verkooptraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraining voor verkopers, verkooptrainingen, beste verkooptraining, excellente verkooptraining, concrete verkooptraining, verkooptraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraining voor verkopers, verkooptrainingen, beste verkooptraining, excellente verkooptraining, concrete verkooptraining, verkooptraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraining voor verkopers, verkooptrainingen, beste verkooptraining, excellente verkooptraining, concrete verkooptrainingommunicatietraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraining voor verkopers, communicatietrainingen,