Binnen het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) heeft Sellingnet in 2009 een Stimuleringsfonds opgericht dat ondernemende, culturele en bijzonder sociaal-maatschappelijke projecten en charityfondsen met geld en/of met uren ondersteunt onder het motto 'Ex nihilo nihil fit'. Uit het niets komt niets. Als je niets doet, dan gebeurt er ook niets. Sellingnet's kernwaarden zijn passie voor verkoop, respect voor diversiteit en meesterschap in groei. In lijn met deze kernwaarden zijn er drie 'pijlers' voor het Stimuleringsfonds gekozen: (1) Verkoop; het stimuleren van beroepstrots en competentieontwikkeling in commerciële beroepen (2) Vrijheid; het uitdragen van het belang van een zo groot mogelijke ruimte voor vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en (3) Vorming; het versterken van de persoonlijke groei van kinderen. Het Stimuleringsfonds wenst transparant te zijn, daarom wordt jaarlijks een staat van baten en lasten op deze website gepubliceerd. Onderstaand treft u een aantal projecten en charityfondsen aan die het Stimuleringsfonds ondersteunt. 

Ga naar het onderzoekGa naar Room to ReadDownload het e-boekGa naar de Verhufteringposter
Ga naar de ReliCanonGa naar de ReliCanon
Ga naar de informatie over de digitaliseringInformatie over de tentoonstellingGa naar de verkoopbibliotheekGa naar de ReliCanon
Ga naar het jaarverslagGa naar Stichting JeugdsportOpgroeien en opvoeden in armoedeGa naar Kinderhulp