Home

Project Bijstand ondersteunt mensen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief en tracht zo de vicieuze cirkel te doorbreken dat kinderen opgroeien in armoede. Hierbij laten we ons ondersteunen door de kennis en ervaring van Stichting Kansfonds. Op deze pagina komt t.z.t. voorlichtingsmateriaal voor bedrijven die in het project wensen te participeren. Projectleider: EvdB