Sociale impact gaat over datgene wat jij en jouw organisatie bijdragen aan de samenleving. Het kan gaan over het oplossen of verminderen van maatschappelijke uitdagingen als 'hoe zorgen we dat onze stad armoedevrij is?', 'hoe zorgen we dat mensen gezonder eten?' of 'hoe zorgen we dat mensen niet vereenzamen?'. Het kan gaan over de impact in een netwerk - denk bijvoorbeeld aan een ondernemersvereniging die een actie op touw zet -, over individuen die je helpt of over een specifieke doelgroep zoals vroegtijdige schoolverlaters, daklozen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het kan ook gaan over zaken die jij en jouw organisatie belangrijk vinden en (in jouw ogen) een bijdrage leveren aan een waardevolle samenleving. Bedrijven geven geld en medewerkers geven een deel van hun vrije tijd om sociale impact te maken. Ongeveer de helft van ondernemend Nederland sponsort het verenigingsleven en/of biedt ruimte, bedrijfsmiddelen of personeel aan voor maatschappelijke projecten. Dit percentage zal de komende jaren flink stijgen door alle media-aandacht voor het onderwerp en door de gunstige economische wind. Want natuurlijk is sociale impact alleen mogelijk als een bedrijf genoeg winst maakt. Wij zien sociale impact echter ook als 'trigger' om bijvoorbeeld verspillingen binnen een bedrijf tegen te gaan - ook goed voor het milieu - zodat er genoeg geld is voor nieuwe projecten én als motivator omdat medewerkers samen aan/in een project werken. 

Sociale impact is overigens niet hetzelfde als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij MVO is het (vooral) belangrijk dat de productie op duurzame wijze plaatsvindt. MVO is dus een proces waarin je de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van jouw bedrijfsactiviteiten. Bij sociale impact - of zoals het tegenwoordig ook vaak genoemd wordt: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) - wil je de verantwoordelijkheid nemen voor de hiervoor geschetste maatschappelijke uitdagingen. Anders gezegd, je wilt een bewuste, actieve en verantwoordelijke rol spelen in de samenleving. 

Al meer dan 10 jaar 'doen' wij aan sociale impact. Zeker in het begin werd er nogal raar opgekeken als wij zeiden dat ons ondernemerschap om meer draait dan winst maken. Dat we het ook belangrijk vinden om een bewuste, actieve en verantwoordelijke rol te spelen in de samenleving. En gelukkig zien we dat steeds meer ondernemers en ondernemingen deze visie delen. 

De laatste 'trend' is dat sociale impact gemeten zou moeten worden. 'Impact meten is nodig' zegt Dr. Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability aan de Open Universiteit. 'Want als je het niet doet dan is dat hetzelfde als dat een bedrijf niet weet hoeveel winst het maakt'. 'Doe niet raar mevrouw Maas!' zeggen wij dan. Als een aantal mensen meent dat ze op een zaterdagochtend de perkjes bij een naburig bejaardenflat willen schoffelen en verfraaien, dan wensen wij niet na te hoeven denken over: 'Hoe maak je het doel meetbaar?', 'Welke indicatoren gebruik je dan?', 'En wat is nu precies de impact?'. Dan stellen we slechts de vraag: 'Wat hebben jullie nodig zodat de oudjes kunnen genieten van mooie bloemperkjes'.

Zoals gezegd, we vinden het belangrijk om een bewuste, actieve en verantwoordelijke rol in de samenleving te spelen. Dat past bij ons. We zijn dagelijks bezig met de mensen van onze klanten en we willen graag dat ze excelleren. Met onze kernwaarden passie voor verkoop, respect voor diversiteit en meesterschap in groei benadrukken wij dit. We willen ook zelf groeien, zowel in onze competenties als ook in onze resultaten. We willen telkens beter worden. En we willen dat onze samenleving beter wordt. Kortom, de groei van onze klanten is de groei van ons, is de groei van onze sociale impact. 

Met het Stimuleringsfonds richten we ons specifiek op projecten die bijdragen aan de beroepstrots en competentieontwikkeling in commerciële beroepen, die bijdragen aan het belang van een zo groot mogelijke ruimte voor vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en die bijdragen aan het versterken van de persoonlijke groei van kinderen en jongeren. We stimuleren collega’s om 15-30 uur per jaar te besteden aan het Stimuleringsfonds. Met de middelen die wij besteden en het streven om jaarlijks 1 á 2 nieuwe projecten op te starten, krijg je na verloop van tijd een keur aan projecten. Op deze website doen we daar  'kond' van. Enerzijds omdat we transparant willen zijn over onze sociale impact en anderzijds omdat we andere bedrijven willen laten zien dat sociale impact projecten heel divers kunnen zijn.