Home

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Sellingnet maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan en houdt rekening met alle stakeholder-belangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op belanghebbenden van een bedrijf. Dit kunnen medewerkers of klanten zijn, maar ook de maatschappij in algemene zin. MVO gaat dus (veelal) over het verduurzamen van bestaande bedrijfsactiviteiten. Sellingnet gaat echter een stap verder door met het Stimuleringsfonds ondernemende, culturele en bijzonder sociaal-maatschappelijke projecten en charityfondsen te ondersteunen. Omdat we vinden dat het moet. En omdat van niets, niets komt. Ex nihilo nihil fit. Het MVO-beleid van Sellingnet is gebaseerd op de internationale ISO 26000 richtlijn. Onderstaand treft u de MVO-acties van Sellingnet aan.

PEOPLE

- Training & Kwalificatie Proces
- Permanente educatie 
- (Individueel) lid SMA, Ooa, NVP, NVO2
- Projecten Stimuleringsfonds 
PLANET

- Gebruik digitaal lesmateriaal (voorkeur)
- Gebruik 100% Ecostroom
- Vermindering fossiele brandstof
PROFIT

- Graydon AA-rating
- Projecten Stimuleringsfonds 
- Startersregeling (50-75% v.h. tarief)